מהירות מופרזת, נהג צעיר, במהירות של 161 קמ”ש תיק שמסתיים בקנס, וללא פסילה של יום אחד.
מהירות מופרזת, נהג צעיר, במהירות של 161 קמ”ש תיק שמסתיים בקנס, וללא פסילה של יום אחד

מהי מהירות מופרזת ?

מהירות מופרזת

תקנות התעבורה קובעות מספר מדרגים בעבירה של מהירות מופרזת המדרגים הראשונים נקראים "ברירת משפט" והשלישי "זימון לדין" הרי שברבות דוחות אלו הנהג יצטרך לעבור קורס נהיגה מונעת:

מהירות מופרזת -בדרך בין עירונית:
נהיגה של 25 קמ"ש מעל המותר תגרור קנס של 250 ₪
נהיגה של 26-40 קמ"ש מעל המותר תגרור קנס של 750 ₪
נהיגה של 51 קמ"ש מעל המותר תגרור הזמנה לדין.

בדרך בין עירונית

מה המהירות: מהירות  עד 25 קמ"ש, לא עירוני, 80 קמ"ש

תיאור העבירה : נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה דרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 80 קמ"ש
במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54)א) לתקנות התעבורה.
קנס :250
נקודות : 0

מה המהירות: מהירות 26-40 קמ"ש מעל, לא עירוני, 80 קמ"ש
תיאור העבירה: נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה דרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 80 קמ"ש
במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54)א) לתקנות התעבורה.
קנס: 750
נקודות: 8

מה המהירות : מהירות 41-50 קמ"ש מעל, לא עירוני, 80 קמ"ש
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה דרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 80 קמ"ש
במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54)א) לתקנות התעבורה.
קנס: 1500
נקודות: 10

מה המהירות : מהירות 51 קמ"ש ומעלה, לא עירוני, 80 קמ"ש
תיאור העבירה : נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה דרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 80 קמ"ש
במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54)א) לתקנות התעבורה.
זימון לדין.

מהירות מופרזת –בדרך עירונית:

נהיגה של 20 קמ"ש מעל המותר תגרור קנס כספי של 250 ₪.
נהיגה של 21-30 קמ"ש מעל המותר בחוק תגרור קנס של 750 ₪
נהיגה של 41 קמ"ש ומעלה תגרור הזמנה לדין.

בדרך עירונית
בדרך עירונית

מה המהירות: מהירות עד 20 קמ"ש, עירוני, 50 קמ"ש

תיאור העבירה :נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 50 קמ"ש במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54)א) לתקנות התעבורה.
קנס :250  נקודות :0

מה המהירות :מהירות 21-30 קמ"ש מעל, עירוני, 50 קמ"ש

תיאור העבירה :נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 50 קמ"ש במהירות של…
קמ"ש, בניגוד לתקנה 54 לתקנות התעבורה.
קנס :750 נקודות : 8

מה המהירות: מהירות 31-40 קמ"ש מעל, עירוני, 50 קמ"ש
תיאור העבירה : נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 50 קמ"ש במהירות של…
קמ"ש, בניגוד לתקנה 54 לתקנות התעבורה. קנס :1500 נקודות :0

מה המהירות: מהירות 41 קמ"ש ומעלה, עירוני, 50 קמ"ש
תיאור העבירה : נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 50 קמ"ש במהירות של…
קמ"ש, בניגוד לתקנה 54 לתקנות התעבורה.
זימון לדין

האם יש נקודות של משרד הרישוי בתיקי מהירות מופרזת ?

בהחלט שכן כפי הדוגמה לעיל ולהלן.

מהי תקופת הצבירה שבו נהג צובר נקודות בגין דוח במהירות מופרזת ?

תקופת צבירה היא תקופה בת 24 חודשים בדר"כ לשם קביעת סך הנקודות החישוב נעשה כך – כאשר הנהג צובר 12 נקודות עליו לעבור "נהיגה נכונה" (קורס מתחילים).

בסיום ההדרכה (משך ההדרכה 9 שעות חד יומי ) הנקודות ימחקו, רק לאחר שיחלפו שנתיים מתאריך ביצוע העבירה, בתנאי שלא צבר נקודות נוספות במהלך השנתיים.

אולם, אם הורשע וצבר שוב נקודות ככה שבסך כולל עתה לנהג יש 22 נקודות, בזמן השנתיים הללו – עתה יצטרך להמתין עוד 24 חודשים נוספים כלומר העבירה תהא מיום העבירה הראשונה (לפני קורס מתחילים).

במידה ויצבור הנהג עוד 2 נק' כלומר 24 נקודות או יותר רשות הרישוי תזמן את הנהג לקורס ייעודי השונה מהקורס
הבסיסי בנהיגה נכונה בדרך עירונית או בדרך לא עירונית – (קורס מתקדם). אך במידה ועבר את ה 36 נקודות או יותר – ייפסל לשלושה חודשים.

במידה ונהג צבר בעבר 36 נקודות ורישיונו נשלל, ובתוך תקופה של שש שנים, מיום העבירה שבו נשלל רישיונו של הנהג שוב צבר 36 נקו' קרי עתה, עומד על 72 נקו' יישלל רישיונו ל-9 חודשים ויצטרך לעבור שוב מבחן מעשי ותאוריה בשביל לקבל חזרה את רישיונו בתום זמן הפסילה ממש כמו בהתחלה אציין כי אותו נוהג גם לגבי נהג צעיר בשינויים המחויבים.

הנקודות אינם נרשמות מיד בקבלת הדוח אלא רק כאשר הנהג משל את הדוחות הללו כמוה כהודיה בדוח ברירת משפט ואז הללו נצברות. אך, לפעמים כטקטיקה עדיף לא לשלם במטרה להימנע מפסילה של משרד הרישוי, כמו גם, עדיף להתייעץ עם עורך דין תעבורה בטרם תשלום כל שהוא של הדוחות הללו.

לפניכם עבירות תעבורה עיקריות עליהם יש ניקוד ומספר הנקודות בצידן הרי שאלו מדגם קטן לעבירות תעבורה בהם המשרד מטפל:

החזקת סמים ברכב – 0

נהיגה בלי רישיון רכב – 6

נהיגה ללא רישיון נהיגה – 8

נהיגה תחת השפעת סמים / אלכוהול – 10

נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים – 10

נהיגה בהיותו שיכור (ולא תחת השפעה) – 10

הורשע בנהיגה שגרמה לחבלה של ממש – 8

נהיגה בזמן פסילה – 10

בקלות ראש -6

הפקרת נפגע לאחר גרימת תאונה – 10

גרימת מוות ללא כוונה – 10

נהיגה כשברמזור אור אדום – 10

סירוב לבדיקות שתן לאיתור סמים -10

מה ההבדל בין ברירת משפט לזימון לדין בתיק מהירות מופרזת :

רוב התיקים בבית משפט לתעבורה הם תיקי מהירות מופרזת –
מהירות מופרזת מתחלקת לדרך בין עירונית ודרך עירונית: ככל בכביש שהוא בין עירוני מותר עד 80 קמ"ש כאשר אין קן הפרדה רצוף כשיש קו הפקדה רצוף מותר עד 90 קמ"ש אלא אם כן תמרור מוצב בכניסה לדרך משני צידי הכביש ואומר אחרת.
מה הם תיקי מהירות מופרזת ברירית משפט וברירית קנס ?
1. "ברירת משפט" – עבירות קנס. כששוטר מבצע מדידה רושם דוח/ קנס באפשרות האזרח לשלם ולסיים את העניין בשילוב של נקודות לרוב. בכך למעשה האזרח מוותר על זכותו מכוח החוק להישפט בבית משפט.
2. "הזמנה לדין", במקרה זה כך לדוגמה במהירויות מעל 41 קמ"ש האזרח מקבל במעמד החתימה על הדוח מאת השוטר הזמנה לדין או כתב אישום וכאן חייב להגיע לבית המשפט ע"מ לתת את הדין על מהירות כזו. במידה והנהג לא יגיע לביהמ"ש, לביהמ"ש סמוכת לשפוט אותו בהיעדרו.

כך, למשל פועלות מצלמות א/3 במקרה בו היה נדון בצפון הארץ הגיע לדיון 13 נאשמים יחד אשר צירפו את דיוניהם לדון במאוחד והוכיחו כי המשטרה לא הציבה בכניסה לכביש תמרור המצביע על מהירות מותרת ולכן מבחינת בית המשפט המשטרה לא הוכיחה את הצבת התמרור בכניסה לדרך מהירה ולכן הנאשם כלל לא ידע מהי מהירות המותרת בדרך מהירה והורה על זיכוי הנאשמים.

ועוד דוגמה: כך לטענת אחד הנאשמים בכביש המדובר נראה רחב עם שטח הפרדה בנוי ומדמה דרך בינעירונית, ומכאן ה"מלכודת" לנהגים הנוסעים בקטע דרך, וסבורים כי על פי תנאי הדרך, מדובר בדרך בינעירונית, כפי שהוסבר לעיל, ולכן המהירות הייתה לדעתו עד 80 קמ"ש אך ללא כל תמרור המורה אחרת בעוד שהמצלמה צילמה אותו עובר על מהירות של 50 קמ"ש. אך לא כך, שכן המהירות המותרת בכביש זה הינה 50 קמ"ש, דהיינו דרך עירונית.

מה ניתן לעשות בתיקי מצלמה וכיצד ניתן להגיש בקשה להישפט באיחור

כאשר מתקבל דוח מסוג ברירת משפט לאזרח יש חלון זמן של 90 יום לבקש להישפט את הקשה יש לעשות ולשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה.

מה קורה במידה וחלפו להם 90 ימים להגשת הבקשה ?

ניתן להישפט אך באיחור של ע"י פניה לבית המשפט באמצעות ס' 230 לחסד"פ אשר כותרת תהיינה "הגשת בקשה להישפט באיחור" ולהסביר מדוע אותו אדם לא עמד לא עמד בזמן אותו הקציב המחוקק להגשת הבקשה. כך למשל נאשם שאני ייצגתי זכה גם לביטול דוחות גם לאחר 3 שנים,

להלן פירוט הדו"ח:
1. במהלך חודש אפריל 2012 שכר רכב מחברת שלמה סיקס.
2. ביום 6/4/12 נרשם דו"ח תנועה "הודעת תשלום קנס מס' 90500179594 א3 "
בכביש 65 ק"מ 33 .
1. הודעת תשלום קנס זו, הגיעה על שם המבקש כאשר לפני כן הוסבה מהתאגיד על שמו והועברה, ללא ידיעת המבקש ומבלי שראה אותה.
2. לאור העובדה כי, המבקש מתגורר בקלנסוואה 0 ( כך שם הרחוב/ מספר ) – לא קיבל את הודעת הקנס.
3. לאחר מכן, קיבל באיחור רב את הודעת הקנס השלישית במספר כאשר מצוינת בה תוספת פיגורים משמעותיים.
4. לאחר פניה אחרונה ובטרם התחלת עיקולים במרכז לגביית קנסות שילם המבקש דוח זה בשל העובדה כי פחד מעיקולים וריביות נוספות.
5. למרות זאת ותחת מחאה, שולמה הודעת התשלום בתאריך 16/6/13 עבור שלושת הקנסות לאחר הרשעתו בדין, וזאת ע"מ כדי להימנע בין היתר גם בכפלי קנס.
6. נראה אם כי ולא אחר כי, הנהגת נהגה בעוד שהמבקש תר אחרי האדם שנהג ברכב במסגרת עבודתו.
7. יודגש כי, הנהגת אשר בת זוגו של המבקש מודיעה כי היא מוותרת על טענת התיישנות העבירה מצידה במועד ביצוע העבירה.
8. כמו כן, אל המבקש הגיע דו"ח זה באיחור רב סמוך למועד הרשעתו בדין.
ראוי להדגיש כי ביחס לכל אחד משלושת המקרים, כי המבקש עצמו לא היה מודע כלל לנושא, שכן דוחות התנועה הגיעו ישירות מתיבת הדואר לידי הנהגת, מבלי שהמבקש ראה אותם כלל ולא היה מודע לעצם קיומם.
9. על כן, המבקש פונה בבקשה לבית המשפט לתעבורה בחדרה ובמסגרתה מבקש ביטול הרשעותיו בדוחות התנועה, הארכת המועד להגיש בקשה להסבתם לנהגת שנהגה ברכב במועד ביצוע העבירה ולחלופין, להארכת המועד למבקש להגיש בקשה להישפט בגין דוחות תנועה אלו.
10. התוצאה הסופית, היינה כי אדם חף מפשע – שאין מחלוקת כי הוא חף מפשע, (שכן אחרת מודה בביצוע העבירות), מורשע בביצוע עבירות שלא ביצע.
11. האם הדעת יכולה לסבול מצב כזה? אין ספק שלא!

בית המשפט הנכבד נקרא להתערב ולשנות זאת, לא רק בגלל שורת הדין, אלא גם ובעיקר למען הצדק. בע"פ 40395/07 גרין נגד מדינת ישראל, נפסק על ידי כב' השופט עזרא קמא בבית משפט נכבד זה, בערעור שנסיבותיו העובדתיות דומות, כי בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בפסה"ד בעניין רע"פ 9142/01 סוריא איטליא ואח' נגד מדינת ישראל (יובא להלן), שני טעמים חלופיים (ולא מצטברים) מצדיקים פתיחת שער של בית המשפט בעניין לפי סעיפים 229-230 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב):
הטעם האחד – למבקש סיבה מוצדקת לאי הודעתו במועד על בקשתו להישפט.
הטעם השני – גרימת עיוות דין.

סגירת תפריט
FrenchRussiaUSAPalestine
שלום, צריך ייעוץ ?
כתוב הודעה או התקשר.
דילוג לתוכן