מהירות מופרזת :

מהירות מופרזת

רוב התיקים בבית משפט לתעבורה הם תיקי מהירות מופרזת –
מהירות מופרזת מתחלקת לדרך בין עירונית ודרך עירונית: ככל בכביש שהוא בין עירוני מותר עד 80 קמ"ש כאשר אין קן הפרדה רצוף כשיש קו הפקדה רצוף מותר עד 90 קמ"ש אלא אם כן תמרור מוצב בכניסה לדרך משני צידי הכביש ואומר אחרת.

מה הם תיקי מהירות מופרזת ברירת משפט וברירת קנס ?

1. "ברירת משפט" – עבירות קנס. כששוטר מבצע מדידה רושם דוח/ קנס באשפרות האזרח לשלם ולסיים את העניין בשילוב של נקודות לרוב. בכך למעשה האזרח מוותר על זכותו מכח החוק להישפט בבית משפט.
2. "הזמנה לדין", במקרה זה כך לדוגמא במהירויות מעל 41 קמ"ש האזרח מקבל במעמד החתימה על הדוח מאת השוטר הזמנה לדין או כתב אישום וכאן חייב להגיע לבית המשפט עמ לתת את הדין על מהירות כזו. במידה והנהג לא יגיע לביהמ"ש, לביהמ"ש סמוכת לשפוט אותו בהיעדרו.
כך, למשל פועלות מצלמות א/3 במקרה בו היה נדון בצפון הארץ הגיע לדיון 13 נאשמים יחד אשר צירפו את דיוניהם לדון במאוחד והוכיחו כי המשטרה לא הציבה בכניסה לכביש תמרור המצביע על מהירות מותרת ולכן מבחינת בית המשפט המשטרה לא הוכיחה את הצבת התמרור בכניסה לדרך מהירה ולכן הנאשם כלל לא ידע מהי מהירות המותרת בדרך מהירה והורה על זיכוי הנאשמים.
ועוד דוגמא: כך לטענת אחד הנאשמים בכביש המדובר נראה רחב עם שטח הפרדה בנוי ומדמה דרך בינעירונית, ומכאן ה"מלכודת" לנהגים הנוסעים בקטע דרך, וסבורים כי על פי תנאי הדרך, מדובר בדרך בינעירונית, כפי שהוסבר לעיל, ולכן המהירות הייתה לדעתו עד 80 קמ"ש אך ללא כל תמרור המורה אחרת בעוד שהמצלמה צילמה אותו עובר על מהירות של 50 קמ"ש מה ששאיר ניקודות של משרד הרישוי וקנס. אך לא כך, שכן המהירות המותרת בכביש זה הינה 50 קמ"ש, דהיינו דרך עירונית.
מה ניתן לעשות בתיקי מצלמה וכיצד ניתן להגיש בקשה להישפט באיחור
כאשר מתקבל דוח מסוג ברירת משפט לאזרח יש חלון זמן של 90 יום לבקש להישפט את הקשה יש לעשות ולשלוח בדואר רשוםעם אישור מסירה.

מה קורה במידה וחלפו להם 90 ימים להגשת הבקשה ?

ניתן לההשפט אך באיחור של עי פני ה לבית המשפט באמצעות ס 230 לחסד"פאשר כותרת תהיינה "הגשת בקשה להישפט באיחור" ולהסביר מדוע אותו אדם לא עמד לא עמד בזמן אותו הקציב המחוקק להגשת הבקשה. כך למשל נאשם שאני ייצגתי זכה גם לביטול דוחות גם לאחר 3 שנים להלן פירוט הדו"ח:
1. במהלך חודש אפריל 2012 שכר רכב מחברת שלמה סיקס.
2. ביום 6/4/12 נרשם דו"ח תנועה "הודעת תשלום קנס מס' 90500179594 א3 "
בכביש 65 ק"מ 33 .
1. הודעת תשלום קנס זו, הגיעה על שם המבקש כאשר לפני כן הוסבה מהתאגיד על שמו והועברה, ללא ידיעת המבקש ומבלי שראה אותה.
2. לאור העובדה כי, המבקש מתגורר בקלנסוואה 0 ( כך שם הרחוב/ מספר ) – לא קיבל את הודעת הקנס.
3. לאחר מכן, קיבל באיחור רב את הודעת הקנס השלישית במספר כאשר מצוינת בה תוספת פיגורים משמעותיים.
4. לאחר פניה אחרונה ובטרם התחלת עיקולים במרכז לגביית קנסות שילם המבקש דוח זה בשל העובדה כי פחד מעיקולים וריביות נוספות.
5. למרות זאת ותחת מחאה, שולמה הודעת התשלום בתאריך 16/6/13 עבור שלושת הקנסות לאחר הרשעתו בדין, וזאת ע"מ כדי להימנע בין היתר גם בכפלי קנס.
6. נראה אם כי ולא אחר כי, הנהגת נהגה בעוד שהמבקש תר אחרי האדם שנהג ברכב במסגרת עבודתו.
7. יודגש כי, הנהגת אשר בת זוגו של המבקש מודיעה כי היא מוותרת על טענת התיישנות העבירה מצידה במועד ביצוע העבירה.
8. כמו כן, אל המבקש הגיע דו"ח זה באיחור רב סמוך למועד הרשעתו בדין.
ראוי להדגיש כי ביחס לכל אחד משלושת המקרים, כי המבקש עצמו לא היה מודע כלל לנושא, שכן דוחות התנועה הגיעו ישירות מתיבת הדואר לידי הנהגת, מבלי שהמבקש ראה אותם כלל ולא היה מודע לעצם קיומם.
9. על כן, המבקש פונה בבקשה לבית המשפט לתעבורה בחדרה ובמסגרתה מבקש ביטול הרשעותיו בדוחות התנועה, הארכת המועד להגיש בקשה להסבתם לנהגת שנהגה ברכב במועד ביצוע העבירה ולחלופין, להארכת המועד למבקש להגיש בקשה להישפט בגין דוחות תנועה אלו.
10. התוצאה הסופית, הינה כי אדם חף מפשע – שאין מחלוקת כי הוא חף מפשע, (שכן אחרת מודה בביצוע העבירות), מורשע בביצוע עבירות שלא ביצע.
11. האם הדעת יכולה לסבול מצב כזה? אין ספק שלא?

 בית המשפט הנכבד נקרא להתערב ולשנות זאת, לא רק בגלל שורת הדין, אלא גם ובעיקר למען הצדק. 
 בע"פ 40395/07 גרין נגד מדינת ישראל,נפסק על ידי כב' השופט עזרא בערעור שנסיבותיו
 העובדתיות דומות, כי בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בפסה"ד בעניין רע"פ 9142/01
 סוריא איטליא ואח' נגד מדינת ישראל (יובא להלן), שני טעמים חלופיים (ולא מצטברים)
 מצדיקים פתיחת שער של בית המשפט בעניין לפי סעיפים 229-230 לחוק סדר הדין הפלילי
 הטעם האחד – למבקש סיבה מוצדקת לאי הודעתו במועד על בקשתו להישפט.
 הטעם השני – גרימת עיוות דין.השיקולים הנדרשים במסגרת הפעלת סמכויות
 בית המשפט לפי סעיף 230 לחוק, סוכמו בע"פ (מחוזי ב"ש) 7436/09 כדלקמן:
 "בית המשפט הנדרש לבקשה מסוג זה, דהיינו להארכת מועד להישפט, שוקל את אותם
 שיקולים הדומים לבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר נאשם, לפי סעיפים 240 ו – 130 
 לחוק סדר הדין הפלילי...לאמור, על המבקש להראות טעם טוב וראוי מדוע נמנע מהגשת הבקשה
 להישפט במועד שנקבע לכך בחוק, וכן נדרש בית המשפט לשקול האם באי ביטול פסק הדין עלול
 להיגרם עיוות דין לנאשם, עד כי צודק יהיה הדבר להיעתר לבקשתו".
 בהתייחס לאופן בחינת התנאים הקבועים בסעיף 230 לחוק, נקבע ברע"פ 9142/01 סוריא איטליא
 נ. מדינת ישראל, פ"ד נז (6), 793, בפסקה 8 לפסק הדין, כדלקמן:"אמות המידה המנחות את
 בית המשפט בבואו להחליט בבקשה לביטול פסק דין קבועות בסעיף 130 לחסד"פ.הסעיף קובע שני
 טעמים המצדיקים ביטול פסק הדין: קיום סיבה מוצדקת לאי התייצבותו של המבקש במשפטו,
 או גרימת עיוות דין למבקש כתוצאה מאי ביטול פסק הדין. התנאים אינם מצטברים.

כיצד ניתן להעביר דוח לאדם המת ?

בעזרת תצהיר לפני שנפטר הנפטר עוד תופעה שבית משפט ער לה הוא נניח שוהאדם שקיבל דוח ועבר את 36 נקו' אזי הוא מקבל פסילת רישיון של 3 חודשים ממשראד הרישוי דרך נוספת היא החתמה על תצהיר של הסבתא התביעה כבר ערה לתופעות אלו ולכן מבקשת מאודתם אנשים ךהגיע להתייצב ולהחקר על התצהיר שלהם ) גם ביהמ"ש ער לעניין הזה – זוהי כמובן עבירה פלילית).

 

פנו אלינו אנו כאן במטרה לעזור-  אצילנו ייעוץ ראשוני ללא  עלות. עורך דין תעבורה | עו"ד תעוברה חיים אליה 0524-42-42-21 – משרד 077-530-9857 סניף הרצליה פיתוח צמוד לצומת הסירה.

סגירת תפריט
FrenchRussiaUSAPalestine
שלום, צריך ייעוץ ?
כתוב הודעה או התקשר.
דילוג לתוכן