מהי פסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים ?

פסילה עד תום ההליכים
פסילה עד תום ההליכים

פסילה שכזו עלולה לקרות כאשר מבצע אדם עבירת תעבורה והמדינה הגישה כתב כאישום, במקרים כאלה יכול ואף תוגש כנגדו בקשה לפסילתו מלהחזיק ברישיון נהיגה עד תום ההליכים. מכוח סעיף 46 לפקודת התעבורה המקנה לבית המשפט סמכות לפסול רישיונו עד לתום ההליכים המשפטיים בעניינו.

מלשון החוק, תחת הכותרת "פסילה עד גמר הדין" קובע כדלקמן:
"היה היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, או קצין משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת מפקח, משוכנע שיש יסוד מספיק להאשים בעל רישיון נהיגה או בעל רישיון רכב בעבירה
שסעיפים 35 עד 42 או 43, 44, ו-44א חלים עליה, והגיש לבית המשפט המוסמך לדון באותה עבירה בקשה לפסול את בעל הרישיון מהחזיק בו – רשאי בית המשפט לפסול אותו
מהחזיק ברישיון עד לגמר בירור דינו, או עד שתבוטל הפסילה לפי הסעיפים 50-48."

כלומר, תובע אשר הגיש בקשת פסילה עד תום ההליכים (ולא פסילה מנהלית) יכול בית המשפט לפסול את רישיונו של אדם אם סבר כי עונה על העילות הקבועות בחוק ( ראיות
לכאורה ועילת פסילה שלא ניתן לאיינה) ואז בית משפט יפסול את רישיונו של אדם עד לתום ההליכים או עד6 חודשים ויותר.

התוצאה האופרטיבית היא שפסילה זו תהיינה עד לסיום ההליכים המשפטיים של הנאשם או החשוד בעבירה הנ"ל וזאת מכוח פקודת התעבורה.
סעי' חוק לעניין זה, מצוי בפקודת התעבורה, ונתון לסמכותו הבלעדית של תובע. הפסילה תוגש לבית המשפט במהלך הדיון הראשון או השני של הנאשם וככל והנאשם אינו מייוצג
לרוב בית המשפט ידחחה את הדיון עד להסדרת הייצוג חשוב לומר כי פסילת רישיון עד לתום ההליכים תעשה בעבירות חמורות או פחות חמורות אשר המדינה מבקשת מאשר בפועל
לעבירות אלו – לרוב, במקרים בהם הנהג כבר נמצא בפסילה מנהלית.

מהי פסילה מנהלית (ולא פסילה עד לתום ההליכים ) ?

פסילה מנהלית נעשית על ידי קצין משטרה אשר החליט לפסול את רישיונו של אדם וזאת לאחר שביצע עבירה חמורה ( שכרות שנייה, תאונת דרכים עם חבלות של ממש ועוד)
לתקופה של 30 או 60 ימים במקרים מיוחדים 90 ימים.

באילו עבירות תעבורה קצין משטרה מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה פסילה מנהלית

ולאחר מכן תובע רשאי לבקש לפסול עד לתום ההליכים?

כל העבירות הנמצאות בתוספת הרביעית בפקודת התעבורה. נהיגה בשכרות, עבירות מהירות, נהיגה תחת השפעת סמים, אי מתן זכות קדימה, עקיפה רכב בדרך שאינה פנויה, נהג חדש
המסיע נוסעים מעל המספר המותר, נהג חדש הנוהג ללא מלווה, הובלת חומר מסוכן, עקיפת רכב בדרך שאינה פנויה, אי עצירה לפני מסילת ברזל, עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף,
כאשר הנהג נוהג ברכב שנמצא במצב העלול לסכן,עקיפות מסוכנות, מהירות שהיא מעל 140 קמ"ש בדרך בין-עירונית ומהירות מעל 80 קמ"ש בדרך שהיא עירונית – קצין משטרה
מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה למשך 30 ימים ויש מקרים בהם יכול גם עד 60 ימים ואף יותר.

מה מטרתה של הפסילה המנהלית?

המחוקק (כנסת ישראל) הניח בהנחה אשר לטעמי יוצאת דופן בחומרתה, כי מי שביצע עבירות חמורות אלו מכוח פקודת התעבורה הרי שהוא מסוכן לציבור וככזה ראוי להרחיקו
מהרכב ומכל כלי ממונע אחר העונה על הגדרת רכב בפקודת התעבורה. כדי שלא יסכן את האחרים הנוספים המשתמשים בדרך (נהגים כולל הולכי רגל ונכים אשר להם נתן תו נכה )  ולכן בחור להטיל פסילת רישיון עד לסיום
ההליכים המשפטיים כנגדו או במידה ומדובר בפסילה מנהלית הרי שלפסילה מנהלית יש זמן קצוב עד 90 ימים בדר"כ ולרוב זה 30 ימים.
מצב זה אינו ענישה או מקדמה על חשבון העונש אלא הרחקה או כפי שבית משפט קורא לה "תקופת צינון".

כמו כן יש לזכור כי מצב בו תוגש בקשה לפסילה עד תום ההליכים, ולא נספל אותו אדם מנהלית ע"י קצין – הינה , בקשה חריגה.( משמעות הדבר שחומר הראיות בתיק לא מצדיק את
הבקשה לפסילהעד לתום ההליכים).

איפה מתקיים הדיון במשטרה או בבית משפט ?

דיון בבקשה לפסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים של אדם, ייערך בבית המשפט אליו הוגש כתב האישום בגין עבירת התעבורה.

העקרונות המנחים בפסילת רישיון עד תום ההליכים.

העקרונות אשר מנחים את בית המשפט בבחינת בקשת פסילת רישיון עד תום ההליכים הינם נסיבות ביצוע העבירה, התשתית הראייתית אותה הניחה התביעה ושאלת מסוכנותו של
אותו נהג.

א. תשתית ראייתית ונסיבות ביצוע העבירה – אותו נוהל המתקיים בפלילי מתקיים גם כאן, בית המשפט בוחן את התשתית הראייתית עוצמת הראיות אם היו ככאלה ואם יש סיכוי
ואף לכאורה להרשעתו של אותו נהג בביצוע העבירה. לדוגמא אם לא היה זיהוי אם לא הוסברה לנהג משמעות הסירוב (ככל ומדובר בשכרות) או אם אדם הואשם או חשוד בנהיגה בשכרות  או אם בחשוד בתאונת דרכים אם לא הגיע בוחן למקום לבדוק את נקודת האימפקט אם לא נעשו בדיקות כמו שצריך בזירת האירוע.

ב. כמה הנהג מסוכן לציבור – בית המשפט באמצעות הסנגור והתובע מטעם המדינה, בוחן את נסיבות ביצוע העבירה, כלומר מה העבר של אותו אדם לרוב נהגים ללא עבר מכביד
כדוגמת תאונת דרכים פעם שניה או תאונת דרכים עם נפגעים  ועוד ועוד יש בהם כדי לסכן את שלום הציבור. להליך הזה הנקר מסוכנות של אדם בית משפט יוצק תוכן ואם אין באמתחתו עבר תעבורתי
קשה (ולא עבירות טכניות כמו חגורה כניסה לצומת, נסיעה בלי אורות וכו' ) יכול בהחלט להזיר לנהג את הרישיון נהיגה.

תקופת הפסילה

סעיף 50 (ב)לפקודת התעבורה קובע כי פסילת רישיון נהיגה של אדם עד תום ההליכים תהא למשך חצי שנה, אולם לבית המשפט הסמכות להאריך את תקופת הפסילה.

בית המשפט העליון קבע בבש"פ 7646/00 מדינת ישראל נגד בשארה חינאווי ראוי להימנע מפסילת רישיון נהיגה שהיא מעבר לחצי שנה. כיום, בית המשפט קובע תקופת פסילה, כאשר
בסמוך לתום התקופה, תבחן האפשרות לבטל הפסילה או להאריכה.

ראוי לשכור שירותיו של עו"ד מומחה בתעבורה לצורך ייצוג בהליך של פסילת רישיון עד תום ההליכים ולפני כן פסילה מנהלית, עו"ד מנוסה היודע את חומר הראיות, במטרה למצוא
כשלים ולהציגם בבית המשפט במטרה למנוע את הפסילה המנהלית ובהמשכה את הפסילה עד לתום ההליכים.

צור קשר, אנו כאן במטרה לעזור, משרדינו נותן ייעוץ משפטי ראשוני – ללא עלות.

עורך דין תעבורה | עו"ד תעבורה חיים אליה 0524-42-42-21  משרד 077-530-9587

אל תהסס ותתקשר לנייד גם במקרים דחופים 24/7.

סגירת תפריט
FrenchRussiaUSAPalestine
שלום, צריך ייעוץ ?
כתוב הודעה או התקשר.
Powered by
דילוג לתוכן