המרת דוח תנועה באזהרה או בקשה לביטול דו"ח תנועה או אזהרה במקום דוח תנועה – הסבר פשוט כאן.

הרבה לקוחות פונים למשרד במטרה שאמיר את הדוח"ות תנועה באזהרה או במילים פשוטות יותר אזהרה במקום דוח תנועה (שניהם זה אותו דבר).

המרת דוח תנועה לאזהרה
המרת דוח תנועה לאזהרה

בטרם אסביר כיצד ניתן להמיר דו"ח מהירות באזהרה ואף אתן דוגמה כיצד ניתן לבטל דוח מהירות יחד עם קובץ מצורף להורדה במחשב (בקישור לחץ כאן).

אומר מספר דברים:

ראשית, קרה לא מעט שהגיע דו"ח בדואר, אך בעל הרכב כלל לא יודע מי נהג באותו יום ברכב. ולכן, גם לא יודע מי ביצע את העבירה.

להליך זה הנקרא חזקת הבעלות ברכב או חזקת בעל הרכב – כמוה כחזקה, כי גם אם לא ידעת, ואף אם היית בחו"ל באותו יום של ביצוע העבירה,
אין אפשרות לטעון כי "לא ידעת מי נהג בזמן ביצוע העבירה" ומשכך,
לבקש להגיש בקשה לביטול דוח תנועה או אזהרה במקום דוח תנועה.
במקרה זה ראוי להתייעץ עם עורך דין תעבורה.

שנית, המקרים לביטול דו"ח תנועה באזהרה מאד ספציפיים עם מספר תנאים שבחרה המשטרה כמו: וותק נהיגה, מהות העברה, הרשעות קודמות נהג חדש ועוד.

שלישית, בטרם תבחרו להגיש בקשה לביטול דוח תנועה או אזהרה במקום דוח תנועה רצוי להתייעץ, שכן לא מעט מקרים מגיעים למשרדי אשר הלקוח בעצמו הגיש בקשה לביטול דו"ח תנועה, בעוד שיהיו לו עוד ש – 2 דוח"ות. מה שקרה שהלקוח הודה בעצם המכתב שעשה על דעתו, בעבירה שלשמה הגיש בקשה להמירה לאזהרה ולאחר מכן, אחרי ייעוץ של עורך דין חזר בו וביקש להישפט ולצרפם. באגף התנועה, המשטרה עשתה שימוש באותו מכתב ששלח הלקוח למשטרה להמרה של דוח תנועה ולא הסכימה וראתה במכתב ששלח על דעתו ובניסוחו – כהודאה בעובדות. ולכן, לא בכל מצב יש לרוץ ולבקש המרה של דוח תנועה במיוחד שיש עוד מספר דוחות.

רביעית, מעבר להמרה של הדו"ח לאזהרה או אזהרה במקום דוח תנועה, יש מספר דרכים לגרום למשטרת התנועה באגף התנועה, לבטל דוח”ות או לחילופין להמירם. אך כאן אתמקד בהליך זה.

 

המרת דוח תנועה באזהרה או אזהרה במקום דוח תנועה – הכיצד ?

באופן כללי אגף התנועה רוצה הסבר מדוע אתה מבקש להמיר את הדוח, אגף התנועה בוחן את הנימוקים בכפוף לסייגים לעיל ומחליט עפי אמות מידה שלו להורדת קובץ מוכן להמרת (לחץ כאן).לכבוד –

משטרת ישראל מרכז פניות נהגים ארצי – מפנ"א                                                                   תאריך /_/_/

ת.ד 120 פ"ת מיקוד 49100                                                                                     דואר רשום + אישור מסירה

הנדון: בקשה להמרה באזהרה דו"ח מספר___________________________________________

אני החתום מטה מר/גב (מחק את המיותר)__________________שם משפחה ___________________ת.ז. _______________,

נייד __________________05, כתובת מלאה _____________________________________ עיר _________________.

ביום ______________ נודע לי באמצעות בדואר כי עלי לשלם לקופת המדינה קנס בגובה _______________שקלים

ולצד זה _____________ נקודות מכוח תקנות התעבורה. וזאת מאחר ועפ"י מיטב ידיעתי ומבלי להודות בעובדות,

בצעתי עבירת תנועה בכך ש________________________________ (לרשום את נסיבות הדוח – נסעתי ללא חגורה או נסעתי ופניתי ימינה בתמרור המורה שמאלה)

מספר דוח זה ______________________________________.

בקשה להמרת הדו"ח: 

הנקודות שאינן במחלוקת – רכב מסוג ______________ שנת ייצור _________________ מספר לוחית זיהוי ______________________________ – הרכב בו נעברה העבירה לכאורה, בבעלותי בו, אני נהגתי בתאריך ובשעה לעיל וזאת בהתאם לדו"ח אותו קיבלתי במסגרת ביצוע העבירה ולשם קידומה ביצעתי את המיוחס לי לכאורה ונסעתי הכל כאמור בסעי' 2 לעיל.

מבלי להודות בעובדות, אך, לצד חובה זו ישנן נסיבות מקילות בהם המחוקק מבקש להתחשב בוותק הנהיגה, זהירות הנהיגה,

תאונות קודמות ועבירות להם קשר ישיר או עקיף לנהיגה כפי שאפרט, הריני לציין כי אני נוהג באופן זהיר למעלה

מ- ____________________ שנים אין לחובתי עבירה נוספת מסוג זה, מעבר לעובדה זו, תשלום קנס לכשלעצמו מאד גבוה למי שמצבו הכלכלי לא מאפשר זאת. מכל האמור אבקש לקבל את הבקשה ולהמיר את הדוח אותו קיבלתי לאזהרה.

בברכה _____________

ניתן אך לא חובה – לצרף אישורים המאששים את טענותיכם –

  1. אישור רישום פלילי תעבורתי ניתן להוציא ממשטרת ישראל ללא עלות.
  2. תצהיר תומך מאומת וחתום ע"י עורך דין.


מה שניתן לעשות זה לצרף תצהיר המאמת את העובדות יחד עם אישורים נוספים המאששים את האמור בתצהיר. ראה דוגמאות לביטול דוחות תעבורה עם מהירויות גבוהות בוטלו כלא היו.

ראשית, חשוב להדגיש, שהמצהיר מצהיר אמת, שכן אילולא כן, הרי שהמצהיר עלול לעמוד למשפט בגין עדות שקר, עבירה שאם יורשע בה – חמורה!

כך למשל אם רוני הצהיר בשמה של רונית כי הוא נהג ברכב במועד העבירה (ביום 1.1.16 בשעה: 00:00 ) ברחוב דיזינגוף ולא היה כך, שכן רוני באותה עת נפש בחו"ל, הרי שרוני יעמוד לדין על עדות שקר.

המרת דוח תנועה באזהרה :

המרת דוח תנועה לאזהרה
דוח תנועה
המרה לאזהרה

צור קשר, משרדינו נותן ייעוץ משפטי ראשוני – ללא עלות.

עורך דין תעבורה | עו”ד תעבורה חיים אליה 0524-42-42-21  משרד 077-530-9587

אל תהסס ותתקשר לנייד גם במקרים דחופים 24/7.

סגירת תפריט
FrenchRussiaUSAPalestine
שלום, צריך ייעוץ ?
כתוב הודעה או התקשר.
דילוג לתוכן